Doel

Het doel van de stichting

 

De stichting stelt zich ten doel het aanleggen en instandhouden van een filmverslag van uiteenlopende aard, waarbij de plaats Hattem, haar bewoners of gewezen inwoners, direct of indirect zijn betrokken of betrokken geweest, een en ander in de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

-Het opsporen,verwerven,verzamelen,copieëren en repareren van films of filmverslagen.

-Het maken van documentaires.

-Alle andere daartoe geëigende wettige middelen.

-Het conserveren en dupliceren van films,dia’s en foto’s